Pular para o conteúdo principal

Postagens

Destaques

Firewall - Philippines

Firewall - System ng proteksyon ng HackerHuwag paganahin ang programa ng SmartScreen.exe:
C:\windows\system32\smartscreen.exe

Windows 8
Link: https://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/14481.desativando-o-filtro-smartscreen-no-windows-8.aspx

Windows 8, 10
Link: https://www.softdownload.com.br/como-desabilitar-smartscreen-windows-8-1-10.html


Firewall para Windows
Link: https://personalfirewall.comodo.com/Firewall para Android
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=app.greyshirts.firewall&hl=pt_BR


Firewall para iOS
Link:https://apps.apple.com/app/apple-store/id1469783711
Ubuntu Live Desktop Kung wala ka pa ring sapat na seguridad upang mag-surf sa internet nang may kapayapaan ng pag-iisip, i-download ang dvd ng Ubunt Desktop at boot mula sa driver ng DVD na huwag paganahin ang iyong SSD driver o ang iyong hard drive sa iyong mahalagang mga dokumento. https://ubuntu.com/download/desktop  Pag-iingat:Firewall para sa Linux
Maghanap ng isang propesyonal sa seguridad…

Últimas postagens

Firewall - China